Matematika - Delitelnosť čísel - Násobky 10

Vyznač násobky 10

Tvoje najlepšie časy:

Gratulujem, tvöj čas je:

Tvoje najlepšie časy:

Vyznač násobky 10, ostatné čísla nie.