Matematika - Delitelnosť čísel - Násobky 100

Vyznač násobky 100

Tvoje najlepšie časy:

Gratulujem, tvöj čas je:

Tvoje najlepšie časy:

Vyznač násobky 100, ostatné čísla nie.