Matematika - Delitelnosť čísel - Násobky 9

Vyznač násobky 9

Tvoje najlepšie časy:

Gratulujem, tvöj čas je:

Tvoje najlepšie časy:

Vyznač násobky 9, ostatné čísla nie.