Matematika - Násobenie a delenie - Násobenie do 20

Zapíš výsledok príkladov na násobenie.

Tvoje najlepšie časy:

Gratulujem, tvöj čas je:

Tvoje najlepšie časy: