Matematika - Sčítanie a odčítanie - Sčítanie a odčítanie do 20

TEMP! Scitani a odcitani do 20

Tvoje najlepšie časy:

Gratulujem, tvöj čas je:

Tvoje najlepšie časy: