Matematika - Sčítanie a odčítanie - Sčítanie dvojciferných čísel

Sčítaj dvojciferné čísla. 6 príkladov.

Tvoje najlepšie časy:

Gratulujem, tvöj čas je:

Tvoje najlepšie časy: